DSC01424-36
DSC01480-45
ABOUT US
info2-512.png
MINISTRIES
1200px-Christian_Cross_icon.svg.png
2022-12-04 cover.JPG

FROM OUR PASTOR

Greetings and welcome to the website of our Most Precious Blood Parish in West Collingswood, NJ! 

In addition to our Eucharistic celebrations, we offer many other programs, including religious education, a vibrant music ministry, an active youth group, various small groups, and different opportunities for spiritual growth and community service. We invite you to visit our parish and become part of our community. We hope you enjoy our website and will join us! Thank you and May God bless you.

 

- Father Joseph An Nguyen

All Are

Welcome Here!

Cha An Picture.JPG
Easter 2022.JPG

MISSION

We are the Catholic people of Most Precious Blood Parish, united by God through the Gospel and the teaching of the Church. Our community is a bilingual (English and Vietnamese) and multicultural family of God, that seeks to be a vibrant and dynamic Catholic Community through our liturgy, religious education, and Christian service activities. We strive to welcome everyone by sharing our time, talents, and treasures in order to enhance and expand our pastoral ministries according to the growing needs of the Most Precious Blood Parish. With God's help, we commit ourselves to building up the Kingdom of God.

Schedule of Services:

Weekend:

Saturday Vigil - 5:00PM (English)

Sunday - 07:30AM (Vietnamese)

              - 09:00AM (English)

              - 10:30AM (Vietnamese)

Weekday:

Monday - Friday Mass

     - 08:30AM (English)

     - 06:00PM (Vietnamese)

Saturday Mass

     - 08:30AM (Vietnamese)

Holy Days:

Vigil - 07:00PM (Bi-lingual)

Day - 08:30AM (English)

        - 07:00PM (Vietnamese)

Reconciliation:

Saturday:  4:15 - 4:45PM or By Appointment

Giờ Lễ:

Cuối Tuần:

Lễ vọng - 5:00PM (Tiếng Anh)

Lễ Chúa Nhật - 07:30AM (Tiếng Việt)

                    - 09:00AM (Tiếng Anh)

                    - 10:30AM (Tiếng Việt)

Lễ Trong Tuần:

Thứ Hai đến Thứ Sáu

     - 8:30AM (Tiếng Anh)

     - 6:00PM (Tiếng Việt)

Lễ Thứ Bảy

     - 8:30AM (Tiếng Việt)

Lễ Buộc:

Lễ vọng - 7:00PM (Song Ngữ)

Ban ngày - 8:30AM (Tiếng Anh)

                  - 7:00PM (Viếng Việt)

Giải Tội:

Sáng Chúa Nhật từ 10:00 - 10:20AM

IMMACULATE CONCEPTION
HOLY DAY OF OBLIGATION 

-Wednesday, December 7 (Vigil
7:00PM (Bilingual)
-Thursday, December 8 
8:30AM (English)    
7:00PM (Vietnamese)

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lễ trọng và buộc
Thứ Tư, 7 tháng 12: 
-7:00PM: Lễ Vọng (song ngữ)
Thứ Năm, 8 tháng 12: 
-8:30AM (tiếng Mỹ)
-7:00PM (tiếng Việt)

 

WEEKLY ANNOUNCEMENTS 
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO:

1. THÁNH LỄ MỪNG KỶ NIỆM 6 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA CHA TRẦN THÁI SƠN VÀ MỪNG BỔN MẠNG CÁC THẦY DÒNG THÁNH GIA :
Lễ Thánh Gia năm nay Giáo Hội sẽ cử hành vào ngày thứ sáu 30 tháng 12. Dịp này, Cha Phó Raymond Trần Thái Sơn sẽ mừng kỷ niệm 6 năm thụ phong Linh Mục (Dec. 31st, 2016-Dec. 31st, 2022) và các Thầy Dòng Thánh Gia mừng lễ bổn mạng. Do đó, thánh lễ tạ ơn cho Cha Sơn và các Thầy mừng bổn mạng sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ chiều thứ sáu, 30 tháng 12. Xin kính mời cộng đoàn đến tham dự. 

2. THÁNH LỄ KHẤN TRỌN ĐỜI CỦA 4 SƠ DÒNG MÂN CÔI BÙI CHU, VIỆT NAM:

Dòng Mân Côi Bùi Chu đã chọn và xin giáo xứ chúng ta giúp tổ chức thánh lễ khấn trọn đời cho 4 Sơ (Sơ Nguyệt, Sơ Thu, Sơ Thêu và Sơ Len) đang du học tại Hoa Kỳ. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange County, California đã nhận lời sẽ về chủ sự thánh lễ khấn cho các các Sơ vào lúc 11 giờ sáng thứ bảy 31 tháng 12, 2022. Sáng Chúa Nhật 1 tháng 1, 2023, giáo xứ chúng ta lại được hân hạnh cùng với Đức Cha Thành, qúy Sơ dâng thánh lễ tạ ơn đầu năm dương lịch, kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cũng dịp này giáo xứ sẽ mừng Cha phó Raymond Trần Thái Sơn, kỷ niệm 6 năm thụ phong Linh Mục (Dec. 31st , 2016-Dec. 31st, 2022) và các Thầy Dòng Thánh Gia mừng lễ bổn mạng. Thánh lễ khấn thứ bảy (Dec. 31st) sẽ do các Sơ, các Thầy và bạn hữu các Sơ hát lễ. Thầy Minh và Sơ Nga sẽ điều khiển hát. Thầy Minh sẽ liên lạc với các anh chị 2 ca đoàn để ai muốn hát chung xin mời tham gia. Thánh lễ tạ ơn, Chúa Nhật 1 tháng 1, 2023, ca đoàn nào đã có lịch hát xin giúp chuẩn bị các bài hát cho thánh lễ hôm đó. Giáo xứ cũng xin kính mời qúy ông bà anh chị em đến tham dự các thánh lễ đặc biệt này. Xin chân thành cám ơn mọi người.