We are more than excited to be reopening the parish very soon! In order to do so safely, please click the red button below to read a letter from Father Joseph that explains certain guidelines and restrictions that will be implemented once the parish is reopen.

Chúng ta mong đợi nhà thờ được mở cửa lại sớm! Nhưng để giữ an toàn tránh lây bệnh cho người khác khi đến nhà thờ cử hành thánh lễ cộng đoàn và lãnh nhận các bí tích, xin qúy vị vui lòng nhấn vào các nút đỏ (click here) dưới đây để đọc thư giải thích của Cha chính xứ Giuse và những sự hướng dẫn của giáo phận Camden có liên quan đến luật pháp xã hội.

Reopening Letter  English 

Reopening Letter  Vietnamese

Phone:

(856) 854-0364

Address: 

445 White Horse Pike 

West Collingswood, NJ, 08107

Fax:

(856) 869-5129