top of page
DSC01424-36
DSC01480-45
ABOUT US
info2-512.png
MINISTRIES
1200px-Christian_Cross_icon.svg.png
2023-05-28 cover.JPG

FROM OUR PASTOR

Greetings and welcome to the website of our Most Precious Blood Parish in West Collingswood, NJ! 

In addition to our Eucharistic celebrations, we offer many other programs, including religious education, a vibrant music ministry, an active youth group, various small groups, and different opportunities for spiritual growth and community service. We invite you to visit our parish and become part of our community. We hope you enjoy our website and will join us! Thank you and May God bless you.

 

- Father Joseph An Nguyen

All Are

Welcome Here!

Cha An Picture.JPG
Easter 2022.JPG

MISSION

We are the Catholic people of Most Precious Blood Parish, united by God through the Gospel and the teaching of the Church. Our community is a bilingual (English and Vietnamese) and multicultural family of God, that seeks to be a vibrant and dynamic Catholic Community through our liturgy, religious education, and Christian service activities. We strive to welcome everyone by sharing our time, talents, and treasures in order to enhance and expand our pastoral ministries according to the growing needs of the Most Precious Blood Parish. With God's help, we commit ourselves to building up the Kingdom of God.

Schedule of Services:

Weekend:

Saturday Vigil - 5:00PM (English)

Sunday - 07:30AM (Vietnamese)

              - 09:00AM (English)

              - 10:30AM (Vietnamese)

Weekday:

Monday - Friday Mass

     - 08:30AM (English)

     - 06:00PM (Vietnamese)

Saturday Mass

     - 08:30AM (Vietnamese)

Holy Days:

Vigil - 07:00PM (Bi-lingual)

Day - 08:30AM (English)

        - 07:00PM (Vietnamese)

Reconciliation:

Saturday:  4:15 - 4:45PM or By Appointment

Giờ Lễ:

Cuối Tuần:

Lễ vọng - 5:00PM (Tiếng Anh)

Lễ Chúa Nhật - 07:30AM (Tiếng Việt)

                    - 09:00AM (Tiếng Anh)

                    - 10:30AM (Tiếng Việt)

Lễ Trong Tuần:

Thứ Hai đến Thứ Sáu

     - 8:30AM (Tiếng Anh)

     - 6:00PM (Tiếng Việt)

Lễ Thứ Bảy

     - 8:30AM (Tiếng Việt)

Lễ Buộc:

Lễ vọng - 7:00PM (Song Ngữ)

Ban ngày - 8:30AM (Tiếng Anh)

                  - 7:00PM (Viếng Việt)

Giải Tội:

Sáng Chúa Nhật từ 10:00 - 10:20AM

office-closed-eps-vector_gg70652938.jpg

The rectory will be closed on Monday, May 29th, in observance of Memorial Day.

 

Thứ hai, 29 tháng 5, lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Văn Phòng Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa sẽ đóng cửa. Nhà thờ vẫn có các thánh lễ như giờ thường lệ.

WEEKLY ANNOUNCEMENTS 
THÔNG BÁO

CÁC SINH HOẠT GIÁO XỨ
Tháng 5 và Tháng 6: GIÁO XỨ

  • Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (28 tháng 5): Tạ ơn Chúa, Thầy Giuse Nguyễn Tuấn Anh, con ông bà cố Nguyễn Bằng thuộc giáo xứ Máu Châu Báu Chúa, sau nhiều năm miệt mài tu học, Thầy Giuse Tuấn Anh sẽ được thụ phong Phó Tế cho Tổng Giáo Phận Atlanta, Georgia vào sáng thứ bảy 20 tháng 5 tới đây. Thầy sẽ về giáo xứ nhà (Máu Châu Báu Chúa) để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn lúc 10:30AM, Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (28 tháng 5). Kính mời cộng đoàn đến tham dự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Thầy.

  • Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi (4 tháng 6): Thánh lễ tạ ơn lúc 10:30AM, kết thúc năm học giáo lý và Việt ngữ. Sau thánh lễ giáo xứ sẽ phát phần thưởng và bằng danh dự cho những em học sinh giỏi của các lớp trong 2 trường. Xin mời qúy phụ huynh và các em đến tham dự.

  • Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ và Picnic (11 tháng 6): Thánh lễ mừng kính Mình Máu Thánh Chúa cũng là lễ bổn mạng giáo xứ năm nay sẽ được cử hành vào lúc 11:00AM, Chúa Nhật 11 tháng 6. Trước thánh lễ sẽ có kiệu Mình Thánh Chúa bên ngoài (chung quanh nhà thờ như mọi năm) và 10 phút Chầu Thánh Thể trước lễ. Sau thánh lễ mời cộng đoàn ở lại tham dự buổi ăn ngoài trời (picnic) do giáo xứ khoản đãi. Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết sau.

  • Giáo xứ sẽ mở khoá giáo lý hôn nhân cho những ai muốn tham dự để chuẩn bị lập gia đình. Khóa học sẽ kéo dài trong tháng 6, 2023. Sẽ học vào mỗi tối thứ tư hàng tuần từ 7:30PM đến 9:00PM. Xin vui lòng lấy đơn ghi danh (không ghi danh online) và liên lạc với Cha Sơn để biết thêm chi tiết.

bottom of page