DSC01424-36
DSC01480-45
ABOUT US
info2-512.png
MINISTRIES
1200px-Christian_Cross_icon.svg.png
2022-06-26 cover.JPG

FROM OUR PASTOR

Greetings and welcome to the website of our Most Precious Blood Parish in West Collingswood, NJ! 

In addition to our Eucharistic celebrations, we offer many other programs, including religious education, a vibrant music ministry, an active youth group, various small groups, and different opportunities for spiritual growth and community service. We invite you to visit our parish and become part of our community. We hope you enjoy our website and will join us! Thank you and May God bless you.

 

- Father Joseph An Nguyen

All Are

Welcome Here!

Cha An Picture.JPG
Easter 2022.JPG

MISSION

We are the Catholic people of Most Precious Blood Parish, united by God through the Gospel and the teaching of the Church. Our community is a bilingual (English and Vietnamese) and multicultural family of God, that seeks to be a vibrant and dynamic Catholic Community through our liturgy, religious education, and Christian service activities. We strive to welcome everyone by sharing our time, talents, and treasures in order to enhance and expand our pastoral ministries according to the growing needs of the Most Precious Blood Parish. With God's help, we commit ourselves to building up the Kingdom of God.

Schedule of Services:

Weekend:

Saturday Vigil - 5:00PM (English)

Sunday - 07:30AM (Vietnamese)

              - 09:00AM (English)

              - 10:30AM (Vietnamese)

Weekday:

Monday - Friday Mass

     - 08:30AM (English)

     - 06:00PM (Vietnamese)

Saturday Mass

     - 08:30AM (Vietnamese)

Holy Days:

Vigil - 07:00PM (Bi-lingual)

Day - 08:30AM (English)

        - 07:00PM (Vietnamese)

Reconciliation:

Saturday:  4:15 - 4:45PM or By Appointment

Giờ Lễ:

Cuối Tuần:

Lễ vọng - 5:00PM (Tiếng Anh)

Lễ Chúa Nhật - 07:30AM (Tiếng Việt)

                    - 09:00AM (Tiếng Anh)

                    - 10:30AM (Tiếng Việt)

Lễ Trong Tuần:

Thứ Hai đến Thứ Sáu

     - 8:30AM (Tiếng Anh)

     - 6:00PM (Tiếng Việt)

Lễ Thứ Bảy

     - 8:30AM (Tiếng Việt)

Lễ Buộc:

Lễ vọng - 7:00PM (Song Ngữ)

Ban ngày - 8:30AM (Tiếng Anh)

                  - 7:00PM (Viếng Việt)

Giải Tội:

Sáng Chúa Nhật từ 10:00 - 10:20AM

Giáo Xứ Máu Châu Báu Chúa nhận được tin bà Anna Vũ Thị Chi là mẹ của anh chị Cường-Mai (VN), Thịnh-Thuận, Thái-Dung, Bình-Trinh đã được Chúa gọi về lúc 10:30AM thứ tư, 22 tháng 6 tại bệnh viện Đức Mẹ Lộ Đức/Virtua, Camden, hưởng thọ 86 tuổi. Giáo xứ xin thành kính phân ưu đến các gia đình anh chị và các cháu về sự ra đi của bà Anna Vũ Thị Chi. Thánh lễ an táng sẽ được thông báo sau. Nguyện xin lòng Chúa Thương Xót đón nhận linh hồn Anna vào thiên đàng vui hưởng hưởng hạnh phúc đời đời.

Capture.JPG

WEEKLY ANNOUNCEMENTS 
THÔNG BÁO

THANK YOU! THANK YOU! 


Fr. Joseph and Fr. Raymond would like to sincerely thank Brother Loi, Sister Ngan, O.P, the Pastoral Parish Council, the Committee of Liturgy, Quán Quê Hương, all Choirs, all Teachers of both Schools (Vietnamese and Religious Education), the Melody band/singers, and all individuals who have sacrificed a lot of time to prepare for the great celebration of the Holy Body and Blood of Christ, our Parish Feast Day. May the Lord reward many blessings to your contributions and services. Please also accept the sincere appreciation and gratitude of the parish.

CÁM ƠN

Cha xứ và Cha phó xin chân thành cám ơn Thầy Lợi, Sơ Ngân, OP, Ban Chấp Hành Cộng Đoàn, Ban Phụng Vụ, các Ca Đoàn, Quán Quê Hương, tất cả các ban ngành đoàn thể, các Thầy Cô 2 trường Giáo Lý/Việt Ngữ, ban nhạc Melody/các ca sĩ và những cá nhân đã hy sinh nhiều thời gian để chuẩn bị cho ngày đại lễ mừng kính Mình Máu Thánh Chúa và tiệc mừng bổn mạng giáo xứ. Xin Chúa ban nhiều hồng phúc cho những đóng góp công sức và tài chánh của qúy vị. Xin qúy vị cũng nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của giáo xứ.